Daglig sysselsättning

Forskningsresultat visar på att sysselsättning har en vetenskapligt bevisad god effekt och är en bra metod för att hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa.

Det har vi redan tagit fasta på och har därför ett brett utbud av möjligheter till sysselsättning i vår verksamhet. Vår miljöterapeutiska inriktning gör också att vår utgångspunkt i arbetet är att klienterna ska vara delaktiga i alla sysslor som utförs på Röingegården.

Utöver de vardagliga sysslorna och praktikplatserna på gården kan vi även erbjuda möjlighet till externa praktikplatser och studier på folkhögskola.

Vi har även ett Aktivitetscentrum där det finns många möjligheter till hantverk, kreativ och skapande verksamhet, internetcafé, kiosk och mycket mera. Endast fantasin sätter gränser när det gäller kreativa och skapande aktiviteter. Vi är öppna för klientens egna intressen och önskemål.

Läs mer om våra möjligheter till sysselsättningsområden under flikarna till vänster.