Klienten i centrum

Vår utgångspunkt i arbetet är "Klienten i centrum" och målet är att klienten ska kunna leva ett värdigt liv, som andra och på jämlika villkor.

Vår ambitionen är att klienten under sin vistelse hos oss ska vara delaktig i att utforma och planera sin vård, behandling och rehabilitering.

Vi arbetar utifrån lösningsfokus med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Våra metoder är:

  • MI motiverande intervjuteknik
  • ESL Ett Självständigt Liv
  • Daglig sysselsättning-återhämtning
  • Trädgårdsterapi

Klienten ska vara garanterad en god omvårdnad och hög kvalitet på vården, behandlingen och rehabiliteringen. Vi erbjuder individuell vård och arbetar för att klienten ska få tillgång till daglig sysselsättning, aktiviteter, friskvård, förströelse och utomhusvistelse.

Läs mer om hur vi arbetar med vård, behandling och rehabilitering under flikarna till vänster.