Välkommen!

Röingegården är ett särskilt boende. Målgruppen är vuxna kvinnor och män från 18 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatriska diagnoser, psykiska problem ofta i kombination med annan problematik.

Vår verksamhet drivs som ideell förening vilket innebär stora möjligheter till utveckling då all eventuell överskott går direkt tillbaka till verksamheten i utveckling av vård och andra kvalitetsförbättringar i verksamheten. Föreningen har funnits sedan 1948. Vi har mycket lång erfarenhet av arbete med psykiatri då vi arbetat med detta i över 65 år.

Vår utgångspunkt är "Klienten i centrum" och det innebär att vi alltid i alla sammanhang sätter klienten i centrum när vi planerar och diskuterar förändringar, insatser, aktiviteter med mera.

Vi har specialiserat oss på ett lösningsfokuserat miljöterapeutisk förhållningssätt där sysselsättning är en viktig del i återhämtning/rehabiliteringen.

Utgångspunkten i vårt arbete är att klienten ska förbättra sitt psykiska mående, ta vara på det som fungerar och utveckla sina inneboende resurser som kan och behöver stärkas. Vårt mål är att klienten ska kunna leva ett värdigt liv, som andra och på jämlika villkor.

Läs gärna mer om hur vi arbetar här eller kontakta oss för mer information. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet.