Välkommen!

Röingegården är ett särskild boende med inriktning vård, stöd/insatser för vuxna kvinnor och män från 18 år och uppåt med psykisk ohälsa. Verksamheten ägs och drivs av Föreningen Röingegården. Företagsformen innebär att verksamheten drivs utan vinstintressen. Allt eventuellt överskott används till utveckling av vård, behandling, rehabilitering/habilitering och andra kvalitetsförbättringar i verksamheten. Vi arbetar på uppdrag av kommuner och landsting.

Vår utgångspunkt är "Klienten i centrum" och det innebär att vi alltid i alla sammanhang sätter klienten i centrum när vi planerar och diskuterar förändringar, insatser, aktiviteter med mera.

Vi har specialiserat oss på ett lösningsfokuserat miljöterapeutisk förhållningssätt där sysselsättning är en viktig del i återhämtning/rehabiliteringen.


Läs gärna mer om hur vi arbetar här eller kontakta oss för mer information. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet.