Våra enheter

Röingegårdens styrka är att kunna erbjuda individer med olika typer av psykiatriska funktionsnedsättningar anpassade vistelseformer och vårdinsatser. Klientens önskemål och behov är utgångspunkten när vistelsen planeras hos oss.

Vi kan erbjuda vistelse på enheter, vi har fem lägenheter på gården och lägenheter i centrala Hässleholm. Möjligheterna är många och med tanke på våra olika boendeformer har vi även stora möjligheter att arbeta med vårdkedja.