Biltvätt

Vi har en stor biltvätthall och erbjuder möjlighet till arbete med handledare i biltvätten måndag-fredag mellan kl. 09.00 – 15.30.

Arbetet innebär att klienterna i samråd med handledare får ta ansvar för bokningar och arbeta med manuell tvätt utvändigt och invändig städning av Röingegårdens bilar. För detta arbete erbjuds klienterna en klientlön enligt skattemyndighetens regler.

Syftet med daglig sysselsättning i biltvätten är bland annat att träna på att ta ansvar, stärka självkänsla och självförtroende, skapa rutin och meningsfullhet i vardagen.

Vill du veta mer om biltvätten är du välkommen att höra av dig!