Biltvätt

Vi har en stor biltvätthall och erbjuder möjlighet till arbete med handledare i biltvätten måndag-fredag mellan kl. 09.00 – 15.30.

Arbetet innebär att klienterna i samråd med handledare får ta ansvar för bokningar och arbeta med manuell tvätt utvändigt och invändig städning av Röingegårdens bilar. För detta arbete erbjuds klienterna en klientlön enligt skattemyndighetens regler.