Köket

Vi erbjuder möjlighet till daglig sysselsättning med handledare i vårt stora kök måndag – fredag 08.00-16.00.

Vi har ett stort kök med personal som lagar alla måltider till 3 av våra enheter. Vi erbjuder klienter att få praktisera i köket. Arbetsuppgifterna kan bestå av att sköta dukning, disken, assistera vid matberedning till att självständigt bereda lättare matlagning. Klienter som arbetar i köket omfattas av samma regler som den ordinarie kökspersonalen. Det gäller regler om hygien, att använda arbetskläder och att arbeta efter vårt hygiensystem HACCP.

Arbetsuppgifterna anpassas utifrån klientens önskemål, behov och resurser och planeras in i klientens veckoschema.

Syfte

Syftet med daglig sysselsättning i köket är bland annat att lära sig hur det fungerar i ett kök, matlagning, träna socialt samspel, skapa rutin och meningsfullhet i vardagen, stärka självkänsla och självförtroende, reducera ångest och/eller överskottsenergi. Vår erfarenhet har visat att med en meningsfull daglig sysselsättning växer klienten som människa och medicinering kan minskas då aktiveringen i sig själv ger så många positiva effekter tillbaka. Vår ambition är att klienten ska stärkas i att sköta sin egen matlagning och sysslor runt omkring sitt eget hushåll och i sitt eget kök på sikt.

Vill Du veta mer om praktik i köket är Du välkommen att kontakta oss.