Köket

Vi har möjlighet till ett begränsat antal platser i daglig sysselsättning med handledare i vårt stora kök måndag – fredag 09:00-15:30.

Vi har ett stort kök med personal som lagar alla måltider till 3 av våra enheter. Vi erbjuder klienter att få praktisera i köket. Arbetsuppgifterna kan bestå av att sköta dukning, disken, assistera vid matberedning till att självständigt bereda lättare matlagning. Klienter som arbetar i köket omfattas av samma regler som den ordinarie kökspersonalen. Det gäller regler om hygien, att använda arbetskläder och att arbeta efter vårt hygiensystem HACCP.

Arbetsuppgifterna anpassas utifrån klientens önskemål, behov och resurser och planeras in i klientens veckoschema.

Vår ambition är att klienten ska stärkas i att sköta sin egen matlagning och sysslor runt omkring sitt eget hushåll och i sitt eget kök på sikt.