Målgrupp

Röingegården tar emot kvinnor och män från 18 år och uppåt med olika psykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoser.

Diagnoser som förekommer är bland annat:

Neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar: ADHD, ADD, Autismspektrumstörning, Tourettes syndrom med flera

Psykiatriska diagnoser: Schizofreni, psykossjukdomar, bipolär sjukdom, tvångssyndrom m.fl.

Psykiska problem: Ångesttillstånd, fobier, depressioner med mera.

Sidoproblem: Människor med psykiatriska funktionsnedsättningar har ibland en kombination med annan problematik som exempelvis missbruk, ätstörningar, självskadebeteende m.m.

Verksamheten är indelad i olika enheter för att kunna tillgodose olika behov beroende på typ av funktionsnedsättning och problematik.

En av Röingegårdens styrkor är att kunna erbjuda anpassade vistelseformer och vårdinsatser i form av vistelse på enheter, lägenheter på Röingegården och lägenheter i centrala Hässleholm. Möjligheterna är många.

Klientens önskemål och behov är utgångspunkten när vistelsen planeras.

Platserna är indelade i 5 lägenheter på Röingegården, 8 lägenheter i centrala Hässleholm med en gemensam träningslägenhet samt 4 enheter vilka är indelade i:

Cedar – 6 platser för unga vuxna 18-35 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Villa – 7 platser för vuxna med schizofreni/psykossjukdomar

Novum – 7 platser för vuxna med olika diagnoser

Qupolen – 6 platser för vuxna med psykiatriska och medicinska diagnoser