Vision/Värdegrunder

Arbetet på Röingegården genomsyras av verksamhetens värdegrund. Våra fyra nyckelord är:

  • Trygghet – varje individ ska erbjudas en tydlig struktur och inramning för att känna trygghet på Röingegården.
  • Bemötande – varje möte ska utgå från ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Varje individ är unik och ska bemötas individuellt utifrån sin situation här och nu.
    Kompetens – se möjligheter i alla situationer och ta tillvara individens egen kompetens och egna resurser.
  • Utveckling – hjälpa individen att utvecklas som människa och känna framtidstro.