Qupolen

Qupolen är en enhet för klienter med neurologiska och/eller psykiatriska funktionsnedsättningar. Enheten har 6 platser.

Mål: Målet är att klienten på olika sätt, både psykiskt och medicinskt ska kunna hantera sin situation och sin problematik och att stärkas i sin självkänsla och sitt självförtroende för att kunna bibehålla och stärka sina funktioner.