Villa

Villa är en enhet för män och kvinnor med långvariga kroniska tillstånd av framförallt schizofreni/psykossjukdomar men även autismspektrumstörning. Enheten har 7 platser och 1 träningslägenhet på gården.

Mål: Målet är att klienten ska kunna hantera sin situation och sin problematik så bra som möjligt och stärkas i sin självkänsla och självförtroende. Vistelsen ska leda till att klienten ska kunna leva ett värdigt liv som andra och på jämlika villkor.