Novum

Novum är en enhet för män och kvinnor med olika psykiatriska diagnoser och/eller neurologiska funktionsnedsättningar och ofta i kombination med annan problematik. Enheten har 7 platser och 2 träningslägenheter på gården.

Mål: Målet är att klienten på olika sätt ska kunna hantera sin situation och sin problematik och att stärkas i sin självkänsla och sitt självförtroende för att kunna bibehålla och stärka sina funktioner. Vistelsen ska leda till att klienten ska kunna leva ett värdigt liv som andra och på jämlika villkor.