Lägenhetsgruppen

Vi har 8 lägenheter i centrala Hässleholm där möjlighet finns för män och kvinnor från 18 år, med olika psykiatriska diagnoser och/eller neurologiska funktionsnedsättningar att bo, tillhandahålla vård, behandling och rehabilitering/habilitering med hjälp och stöd av personal.

Mål: Målet är att klienten ska kunna hantera sin situation och sin problematik och klara av att leva ett värdigt liv som andra och på jämlika villkor.