Cedar

Cedar riktar sig till unga vuxna män och kvinnor mellan 18-35 år med neuropsykiatriska funktionshinder och ofta i kombination med annan problematik.

Enheten har 6 platser, 2 träningslägenheter på gården och 2 träningslägenheter i centrala Hässleholm.

Mål: Målet är att klienten ska kunna hantera sin situation och sin problematik och stärkas i sin självkänsla och självförtroende för att kunna gå mot ett självständigare liv med möjlighet till någon form av eget boende.

TV-rum