Snickeri och Måleri

Vi erbjuder möjlighet till daglig sysselsättning med handledare i snickeri och måleri måndag - torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00

Snickeri

Röingegården har ett stort snickeri som är utrustat med verktyg, stora snickerimaskiner och målarrum med möjlighet till sprutlackering. Här kan vi producera både små träsaker till stora möbler. Möjligheterna är många! Klienten erbjuds att skaffa sig grundkunskaper om trämaterial, verktyg, hur våra maskiner fungerar och att utföra olika typer av arbetsuppgifter med hjälp av dessa. Arbetsuppgifterna anpassas utifrån klientens önskemål, behov och resurser och planeras in i klientens veckoschema.

Måleri

En annan del av daglig sysselsättning kan vara att arbeta med renovering och uppfräschning av lokaler. Dvs. förarbeta, slipa, spackla och måla väggar, möbler och annan inredning.

Syfte

Syftet med daglig sysselsättning är bland annat att träna socialt samspel, skapa rutin och meningsfullhet i vardagen, stärka självkänsla och självförtroende, reducera ångest och/eller överskottsenergi. Vår erfarenhet har visat att med en meningsfull daglig sysselsättning växer klienten som människa och medicinering kan minskas då aktiveringen i sig själv ger så många positiva effekter tillbaka.

Vill du veta mer om snickeri och måleri eller om våra produkter är du välkommen att höra av dig!