Snickeri och Måleri

Vi erbjuder möjlighet till daglig sysselsättning med handledare i snickeri och måleri måndag - torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00

Snickeri

Röingegården har ett stort snickeri som är utrustat med verktyg, stora snickerimaskiner och målarrum med möjlighet till sprutlackering. Här kan vi producera både små träsaker till stora möbler. Möjligheterna är många! Klienten erbjuds att skaffa sig grundkunskaper om trämaterial, verktyg, hur våra maskiner fungerar och att utföra olika typer av arbetsuppgifter med hjälp av dessa. Arbetsuppgifterna anpassas utifrån klientens önskemål, behov och resurser och planeras in i klientens veckoschema.

Måleri

En annan del av daglig sysselsättning kan vara att arbeta med renovering och uppfräschning av lokaler. Dvs. förarbeta, slipa, spackla och måla väggar, möbler och annan inredning.