Lokalvård & Tvätt

Vi erbjuder möjlighet till praktikplatser i vår stora tvättanläggning och i lokalvården.

Tvätten

Vår stora tvättanläggning erbjuder olika arbetsuppgifter som exempelvis sortering, tvätt, torkning, strykning, mangling, mindre lagningar och märkningar av kläder. Arbetet utförs i samarbete med handledare.

Lokalvården

I lokalvården består arbetet till största del av golvvård, dammtorkning, blomvattning och diverse andra göromål. Lokalvårdsarbetet utförs i samarbete med handledare.

Syfte

Syftet med daglig sysselsättning i Tvätten och Lokalvården är bland annat att träna socialt samspel, skapa rutin och meningsfullhet i vardagen, stärka självkänsla och självförtroende, reducera ångest och/eller överskottsenergi. Vår erfarenhet har visat att med en meningsfull daglig sysselsättning växer klienten som människa och medicinering kan minskas då aktiveringen i sig själv ger så många positiva effekter tillbaka. Vår ambition är att klienten ska stärkas i att sköta sin egen tvätt och städning i sitt eget hushåll på sikt.

För mer information om Tvätten och Lokalvården kontakta: