Utredningar

Vi erbjuder neuropsykologiska utredningar dels som ett behandlingsverktyg och dels som ett underlag för en mer detaljerad kartläggning av klientens kognitiva förmågor och fungerande. Utredningen ger en fördjupad förståelse såväl hos klient som behandlande personal och bidrar till att formulera mål som blir realistiska och anpassade till varje klient. I samarbete med vår psykiater kan också fullständiga eller kompletterande diagnostiska utredningar göras som grund för fortsatt behandlingsarbete och i samarbete med övriga aktörer kring klienten.

En utredning består av ett testbatteri med olika deltest med syfte att kartlägga exempelvis minnesfunktioner, verbal förmåga, exekutiva funktioner, social förmåga och psykiskt mående såsom depression och ångest. Testningen kan även innefatta personlighetstest och diagnostiska test för att utreda exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd eller psykossjukdomar.