Utredningar

Vi erbjuder neuropsykologiska utredningar dels som ett behandlingsverktyg och dels som ett underlag för en mer detaljerad kartläggning av klientens kognitiva förmågor och fungerande. Utredningen ger en fördjupad förståelse såväl hos klient som personal och bidrar till att formulera realistiska och anpassade mål för varje klient.

En utredning består av ett testbatteri med olika deltest med syfte att kartlägga exempelvis minnesfunktioner, verbal förmåga, exekutiva funktioner, social förmåga och psykiskt mående såsom depression och ångest. Testningen kan även innefatta personlighetstest och diagnostiska test för att utreda exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd eller psykossjukdomar.